top of page
imagencorporativaweb.png

leto je každodenné ...  na BáZZARI

Sme v procese výberu našich predajných miest na národnej i medzinárodnej úrovni.

pôjdeme  publiku zapálenému pre módu, kultúry, umenie a dekoráciu. Ponorte sa do nášho vesmíru, kde je jazyk  je to farba, maximalistická krása.

Našu prácu môžete sledovať na @bazzari_bilbao

  • Instagram
lamparashomeweb.png
topmantonhomeweb.png
kaftanhomeweb.png
kimonohomeweb.png
mantonhomeweb.png
vikinihomeweb.png
kaftan3homeweb.png
manton2homeweb.png
turbantehomeweb.png
kaftan2homeweb.png
mantontop2homeweb.png
vestidoshomeweb.png
bottom of page